top of page

כותרות תלת מימד

וידאו סטודיו

הוסף אפקטים כיפיים וצור כותרות מושכות בעזרת כלי כותרות ה3D החדש בוידאו סטודיו אולטימייט. בחר מבין הגדרות מובנות בשביל תוצאות מיידיות או תצלול עמוק וצור כותרות בתנועה על פי ההגדרות שלך. שלוט בטקסטורה, תאורה ועוד כדי להכין את פתיח הקולנוע שרצית לראות.

נסה את קורל וידאו סטודיו עכשיו!

30 יום ללא תשלום. אין צורך בכרטיס אשראי. גרסאת הנסיון נועדה לספק גישה לתוכנה עריכת וידאו, כך שתוכל לנסות לפני שאתה מחליט לרכוש. גרסאת הנסיון מוגבלת בפונקציונליות ואינה מציעה תמיכה מלאה בפורמטים, תכונות ואפקטים של צד שלישי.

1. פתיחת כלי הכותרות

ב VideoStudio לחץ על כפתור כותרת 3D בסרגל הכלים שעל ציר הזמן. עורך הכותרת תלת מימד ייפתח.​

2. הכנסת טקסט לכותרות

בחלונית 'הגדרות', החלף את טקסט ברירת המחדל על ידי הקלדת הטקסט בתיבה. אם ברצונך לקבל יותר מאובייקט טקסט אחד (כך שתוכל להחיל מאפיינים שונים על אותיות או מילים), בחלונית 'הגדרות קבועות מראש', בחר 'Objects'< 'Text Objects' ולחץ על תמונה ממוזערת מוגדרת מראש עבור כל אובייקט שברצונך להוסיף, תיבת טקסט הגדרות כדי להקליד את הטקסט הסופי עבור כל אובייקט. בכל עת, ניתן לבחור טקסט ספציפי לעריכה על-ידי לחיצה על האובייקט בחלונית 'נגן'.

3. יצירת ההגדרות לכותרת

באזור 'הגדרות טקסט' בחלונית 'הגדרות', ערוך את הטקסט באמצעות כל אחת מהאפשרויות - מרווח, היישור, הגופן והגודל.

כדי לקבוע את הגדרות הכותרת שלך בנקודת ההתחלה, בחלונית 'ציר זמן', לחץ על שם המאפיין שברצונך לשנות ולבצע אחת מהפעולות הבאות: עבור מיקום, כיוון (סובב) ו- Scale (שינוי גודל), גרור בחלונית 'נגן' או בהגדרות מדויקות, הקלד ערכים בתיבות X, Y ו- Z בסרגל הכלים 'ציר זמן'.עבור צבע ואטימות, בחלונית 'הגדרות', כוונן את ההגדרות באזור 'צבע ואטימות'.

4. הגדרת נקודת התחלה וסוף
אם ברצונך לשנות את הגדרות המרקם, השיפוע, האורות או המצלמה עבור הכותרת, כוונן את ההגדרות באזור המתאים או בחלונית 'הגדרות קבועות מראש', בחר הגדרות קבועות מראש מסצנה וסגנון אובייקט.

בחלונית 'ציר זמן', הגדר כל נקודות זמן נוספות (לדוגמה נקודות הסיום של נקודות הסיום שלך), והגדר את התכונות הרצויות עבור כל מסגרת ראשית. אם יש לך רק מעברון התחלה וסיום, שינוי הדרגתי מוחל בין שני המעברונים.

5. תצוגה מקדימה לפני סיום

השתמש בכפתורי ההפעלה בחלונית 'נגן' כדי להציג בתצוגה מקדימה את כותרת התלת-ממד שלך.

כשתסיים לערוך את כותרת התלת-ממד שלך, לחץ על אישור כדי לסגור את החלון עורך כותרת תלת המימד. הכותרת שלך מוכנסת לציר הזמן (כותרת מסלול).

bottom of page